Emotionally Yours, BY Akaramunee Wannaprapai


ชีวิต… เป็นอย่างที่มันเป็น
เอาเข้าจริง ไม่มีอะไรน่าแปลกใจ
รัก หลง โกรธ เกลียด โหยหา ร้าวราน เปล่าเปลี่ยว
คนเดียวท้ายสุดเสมอ มีตรงไหนไม่เคยผ่าน?
หยุดได้ ละได้ ตัดได้ ไม่ไหว ไม่ใช่ ก็วางลง
ก็น่าจะจบได้แค่นั้น ง่าย ง่าย … แต่ …
รู้ทุกอย่างไม่ได้แปลว่าทำตามได้ทุกข้อเสมอไป
หรือบางทีแค่เข้าใจผิดว่า … รู้ …
หรือกระทั่ง … ยังไม่ถึงเวลา …

เราแสวงหาอะไรใน ‘ความมีกันและกัน’
ความเป็นเพื่อน? คนเข้าใจ? ความอบอุ่น?
ความรัก? หรือแค่เพื่อดับความโดดเดี่ยว?
เวลา โอกาส ช่องว่าง จังหวะ ความใกล้
ความชอบ อารมณ์ หรือกระทั่งโชคชะตา
คือแรงผลักดันให้เกาะเกี่ยว สับสนติดตามมา
เมื่อพบว่า คนสองคนอาจกำลังมองหาคนละสิ่งกัน
ไม่นับว่าใครแบกอะไรรุงรังจากอดีตติดตัวมา
หรือใครวาดแผนผังแบบไหนกำกับชีวิตปัจจุบัน-อนาคต

แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก เอาความจริงออกมาวาง
คือทางออก เชื่อกันอย่างนั้น แต่เทออกมาได้หมดจดกันจริงไหม
ความไม่อยากทำร้ายใคร…อนุญาตให้เราพูดความจริงได้ครึ่งเดียว
ความกลัวความเจ็บปวด..สั่งให้หลีกเลี่ยงคำถามที่อาจได้รับความจริง
จึงยังเวียนว่ายอยู่ในความไม่รู้ คาดเดา คาดคิด ผิดเรื่องผิดประเด็น
สุขก็ไม่เต็ม ทุกข์ก็ไม่ถึง คล้ายดิ่งลงทั้งๆ ที่เหมือนกำลังขึ้น
เหมือนจะเห็นแต่ไม่เห็น เหมือนไม่เห็นแต่รับรู้ได้ถึงมวลมืดหนักอึ้ง
มวลแห่งความจริง … แฝงในทุกซุ่มเสียงความคิดในใจ
ในระหว่างแววตา อากัปกิริยา หรือแม้แต่ในบางอ้อมกอด …..
เรามักไม่รู้ สิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา บางทีทำร้ายกันได้สาหัสสากรรจ์ยิ่งกว่า
กว่าจะรู้ตัวอีกที โดนเข้าไปแล้วเต็มตัว ร้าวกันไปแล้วทั้งใจ

เรื่องบางเรื่องของชีวิตจริงไม่ต่างกับเรื่องเขียน
บางทีเริ่มเลย อย่างไม่่คิด ไม่สนใจ ว่าจะไปทางไหน จบแบบไหน
บางทีแลเห็นตอนจบแต่แรก แต่ไม่จบตามนั้นก็มีบ่อยไป

อย่าไปคิดอะไรมาก ปล่อยมันโลดแล่นไปตามวิถี
อ่อนไหว ไหลดิ่งไปกับอารมณ์ในบางหนเพราะยังเป็นคน
ได้แต่เตือนตัวซ้ำ เรายังเป็นมนุษย์อ่อนแอที่จำเป็นต้องเข้มแข็ง
ในวันมืด อย่าเขวี้ยงทิ้งคบไฟที่ถือมา
เชื่อมั่น ศรัทธา ความรักมีจริง

More Power to Love!

Emotionally Yours,

Believing in light at the end of the tunnel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: